Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Του πιδί γίνκει μαύρου...


Γραφ´ γράμμα ου Γιουργάρας ου νιόπαντρους, απ´ τ´ Γαλάτστα, στ´ μάνα τ´ που ίνι στν´ Λάρσα :

-Τι φκιάν ´ς μάμα; Γυρεύου να σι πω οτ´ ιπιτέλους απόχτσαμι πιδί κι μεις. Όμους του πρόβλημα είνι οτ´ η γνιαίκα μ´ δεν εχ´ γάλα. Γι αυτό απουφασίσαμι κι του δώκαμι γάλα απού μια μαύρ´ γνιαίκα που γέννσι ιδώ στου χουριό. Τι να σι πω όμους βρε μάμα...βλιέπου τόρα τιλιυταία ότ´ του πιδί μαυρίζ´ όλου κι πιρισσότερου...
Κι τουν απαντάει η μάμα τ´:
-Γιόκα μ´, όταν γιννήθκης ισύ, κι γω δεν είχα γάλα. Αναγκάσκαμι κι μεις να σι δώσουμι γάλα απ´ τν κατσίκα. Αλλά τα κέρατα βλιέπου ότι τώρα τα βγάηζ....