Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

...είνι η Τόσκα τ΄ Πουτσίνι, ή η Πού@@@τσα τ' Τοσκάνι...;;;;;

Μια Χαλκιδικιώτσα που έγινι τσ' υψηλής κοινουνίας, αφού η άντρα τς' είχι πουλλά λιφτά, απουφάσισι να πάει στου Μέγαρου τ' Σαλουνίκ' να ιδεί μια παράστασ' .

Όμους, ήταν άσχετ' κι δεν ήξηρι τι  παίζ΄απόψι. 

Πιάν' λοιπόν τ΄ Μαργούδα, κι τ΄ λιέει:

-Μαρή, απόψι θα πάου στου μέγαρου. Όμους δε θμάμαι τι παίζ΄... είνι η Τόσκα τ΄Πουτσίνι, ή η Πού@@@τσα τ' Τοσκάνι...;;;;;

...Μέρι Κρίσμας!!...

Στν' Λούκοβ' είχαν φτάσ' για γιουρτές Χριστουγέννουν κάμποσ' Ιγγλέζ'. Ανήμιρα Χριστούγιννα η μπαάρμπας η Χρήστους η Παραδείησ' πήγινι προς τν' ικκλησιά να 'ναψ' κανιένα κιρούδ'. 

Μια παρεέα απ' τσ' Ιγγλέζ τουν πετυχαίν' στου δρόμου. Μια κουπέλα απ' τσ' Ιγγλέζ τουν κοιτάει, τουν διν' του χέρ' κι του λιέει:

-''Μέρι Κρίσμας!!''...κι ...απλοέτι η μπάρμπας η Χρήστους τότι:

-''Χαίρω Πουλύ!..Χρήστους Παραδείσ'!!!''

..."Γιωρ' , έχουμι ουργασμό;" ...

Πάει η θειά η Μαρίγια μι τουν μπάρμπα τουν Γιωρ' στουν γυνιαικουλόγου.

Μπαίν' η θειά η Μαρίγια μέσα και τν' ρουτάει ου γιατρός αν έχ' οργασμό.

-"Δε ξέρω καλιέ μ' ...κατσι να ρουτήσου τουν άντρα μ'..." 

κι φουνάζ' τουν μπάρμπα τουν Γιώρ' :

-"Γιωρ' , έχουμι ουργασμό;" 

κα απαντάει ου μπάρμπας Γιώρς . 

-" Οχι μαρή, ΟΓΑ έχουμι πε τουν γιατρό"

...Σκάσε μαρή...

Στν' Ουρμίλια, έριχνι μια "πιριποίησ'"  ου μπαρμπα Μήτσιους τ΄θειά τ΄Μαρίγια...για καμιά ώρα κι βάλι...

-Άντε βρε καλέ μ' Μήτσου θα τειλιώησ' ιπιτέλους;

 -Σκάσε μαρή...να σκιφτώ καμιά καλή!!!

Η πουνηρή Χαλκιδικιώτσα...

Του 60' κατεύ'κι μια θεια Χαλκιδικιώτ'σα στ' Σαλουνίκ' να πάει στ' κόρη τ'ς, όμως δεν ήξιρι καλά τν' πόλ'. Του ΚΤΕΛ ήταν τότι στ'ν παλιά τ' λαχαναγουρά. Αφού πιρπάτ'σι καμπόσου κι έφτασι σντ' καμάρα, γύριψι να πάρ' του αστικό. Ποιό να πάρ όμους; Ένας τροχονόμους που κατάλαβι τι γέν'νταν, τ'ν έκρινι:

- Που πάτε κυρία;

 - Σ'ντ κόρη μ' κι θέλου να πάρου του λιφουρίου!

 - Και πού μένει η κόρη σας;

 - Ε ρε πιρίεργ' που είστι στ' Σαλουνίκ. Σιγά μη σι πώ...

Παέν' παρακάτου κι ικεί τν' σταματάει ένας χουρουφύλακας:

- Πού πάτε κυρία;

 - Θέλου να πάου σ'ντ κόρη μ'

 - Και πού μένει η κόρη σας;

 Του σκέφ'κι καλάη Χαλκιδικιώτσα, κι τουν λιέει:

- Ε ρε πιριέργεια! Σ'ντ Τούμπα...

 Ου χουρουφύλακας τ'ν ανέβασι τότι στου λιφουρίου που πήγινι ανατουλικά. Μόλις ξεκίν'σι του αυτουκίνητου, αυτήνην ανοίγ' του παράθυρου κι φουνάζ':

- Ει, κυρ νουματάρχα, σι γέλασα! Η κόρη μ' δε μέν' σ'ντ Τούμπα. Μέν΄στη Νιάπουλη!

...aaa tara tarata toum...

Ήταν δυό Άγγλ' κι πήγαν ηκδρουμή πάνου στν Λούκουβ'
Αφού πιρνούν στου δουμάτιου τς' (Δουμάτιου 2) παέν' σιαπάν κι φτιάν' μπάνιου να χαλαρώσν' λιγάκ'.

Αφού χαλάρουσαν πέρν' στου τηλιέφουνου τν' ρισιψιόν κι λιέν:

-"...two tea to room two (δυό τσιάγια στου δουμάτιου δυό...)"

Κι τότι απαντάει ου ρισιψιουνίστ:

-...άρε τα παλιουζαγάρια μι κουρουιδεύν' 

 κι τότι τς' λιέει

-"...aaa tara tarata toum κι τσ' μάνα σας του μνι'..." κι τσ' κλείν' του τηλιέφουνου...

Ηθικό δίδαγμα: 

Οι Άγγλ': two tea to room two 

Ου λουκουβίτ'ς ρισεψιουνίστ : Tara tarata toum

Κανπίζ΄του μλάρ;

Ήταν μια μέρα oυ Mήτσιους απ' τν' Λούκουβ' στου καφενείου τ' χουριού κι όταν πέρασι απού κει ου γείτουνας τ' (μι τουν οποίου ήταν μαλωμέν') τουν λιέει: 

-"Μήτσου! Δε μη λιες, καπνίζ του μλαρ;" 

-'Αει φέυγα ρέει, δε καπνίζ του μλαρ" απαντάει ου Μήτσιους. 

Κι τότε τουν λιέει ου γείτουνας:

-"Ε, τότι τράβα στου στάβλου, γιατί εχ πάρ' φουτιά "!!!!!

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ου μπαρμπα Στάμους κι του Λιουντάρ΄

Ου μπάρμπα Στάμους απ' τν' Αρναία, έλιγι στου καφινείου ιστουρίις στς' φίλοι τ' απού την ουλιγόμην' παραμουνή τ' στα καράβια.

Μια φουρά τς έλιγι:

-''Που λιέτι μόλις φτάσαμι στου λιμάν' στν' Αίγυπτου κι κατιβαίνου αρ'χνάει και μι παίρν' απουπίσου ένα λιουντάρ'. Ικεί να διείτι πλάλουν. Μπρός ιγώ κι καταπόδ' του λιουντάρ''...

-''Τι λε ρε Στάμου;'' τουν λιεν οι φίλοι τ',

-''Ναι ρε σας λιέου! Αλλά ιυτυχώς μόλις πάενει να μι τσακώσ' γλιστρούσ' τ' άτιμου...''.

Τουν λιέν' ξανά:

-''Καλά ρε Στάμου δε φουβήθ'κης; Πώς τα κατάφερις ρε και δε τα φτιασις απάνου σ'; ''

Κι τς' απαντάει ου μπάρμπα Στάμους:

-''Εεεε, δε χέσ'κα; Που θαρρείτει οτ' γλυστρούσι του λιουντάρ';''

 

Ου Γιάννς' έπισι...

Σι μια καφιτέρια τς Λούκουβς , κάθιτι ου Γιάννς στου μπαρ.

Αφού ήπιη έναν σκασμό κάτ' πουρδουκράσια, έπισι απ' του σκαμπο  που πκάτ' . Παέν' ου μαγαζάτουρας να τουν σκώσ' και τουν λιέει:

-"Σήκου ρε Γιάνν' ...έπισις απ' του σκαμπό" 

κι απαντάει ου Γιάννς:

-"Έπισα ρε;  Σώπα ρε γαμώτου... χτύπσα;"

Ου μπάρμπας κι του κλειδί...

Βγαίν' ένας μπάρμπας απού του καφινείου στ' Λούκουβ' κι τουν ινουχλούσι τ' αφτί τ'. 

Βγάζ' του κλειδί απ' του αυτουκίνητου κι αρχίζ' να του ξύν' γλήγουρα...

Ικείν' τν' ώρα πιρνούσαν 2 πιτσιρικάδες απού ικεί, τουν βλέπν κι τουν λιέν':

-"Μπάρμπα άμα δεν παίρνς μπρος να σι σπρώξουμι λιγάκ' !"

...Αντι Βαγγελούδ'μ διε να παντριυτείς κι σι...

Η θειά η Μαρίγια απ' την Λούκοβη λέει μια μέρα με παράπονο στο μεσήλικα γιο της.

-''Αντι Βαγγελούδ'μ διε να παντριυτείς κι σι γιατί λμπίσκα κουφέτα!''

Την κοιτάει με ύφος του Βαγγελούδ' και την λέει

-''Καλά μαρή μάνα και σαν σε τραβήξ' ισιένα να θες κόλ'βα, ιγώ τι πρέπ' να κάνου;''

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Ου τρουχουνόμους κι ου Ουρμυλιώτς...

Τρουχουνόμ' σταματούν έναν Ουρμυλιώτ' , στς Καλύβις. Αφού τουν κάνει έλιγχου ου ένας τρουχουνόμους , τουν λιέει :

-" Κυριέ μου δεν έχετε δίπλωμα, ασφάλεια , κτεο , τα φλας δεν δουλεύουν , τα πορείας καμένα.... γιατί να σας πρωτογράψω δεν ξέρω" , και τουν λιεει ου Ουρμυλιώτς 

-" Δεν μι γράφς στ' Αρχ...@α σ' να φύγου, που έχου κι δλειά; "

...τα κλουσουπούλια...

Ένας στ' Παλαιόχωρα είχι κάποια στρέμματα κι αποφάσισι να τα σπείρ'. Στου καφενείου άρχισι να ρουτάει για να πάρ' γνώμις. Σκέφκε να τα βάλει δέντρα...

-"Ναι αλλά τα δέντρα θελ'ν κι 5 χρόνια μέχρ' να πάρς καρπό" τουν είπι ένας.

Σκέφκε καλαμπόκια...

-"Που ρε θα του βρεις του νιρού ιδόϊα σιαπάν; Βαλι κλουσουπούλια" τουν λέει άλλους...
Παέν' στα Βασλικά κι αγουράζ' 10.000 κλουσουπούλια.
Μετά απου μια βδουμάδα ξαναπαέν'.

-"Δώσιμι άλλις 10.000 κλουσουπούλια παλκάρι μ΄' ".
-"Καλά ρε, τι τα έκανις 10.000 κλωσοπούλια που πήρις πριν μια 'βδουμάδα;"
-" ...ή τα παράχουσα πουλύ, ή δε τα πιάν' του χώμα..."

Πλυσ' ισύ, ιγώ μον' θα πιώ!!!!

Στη βρύση στα Βραστά από κακό συντονισμό σκύβουν ταυτόχρονα να πιουν νερό ένας τουρίστας κι ένας Βρασταμνός!

Τουρίστας:

-PLEASE! 

Βρασταμνός:

-Πλυσ' ισύ, ιγώ μον' θα πιώ!!!!

...γιρούτσαν τα γκαβόγρουνα...

Γίνεται δικαστήριο στον Πολύγυρο λόγω καταστροφής περιουσιακών στοιχείων.Ο δικηγόρος είπε τον κατηγορούμενο να μιλάει "πολιτισμένα" μπας και την γλυτώσουν...Σηκώνεται ο κατηγορούμενος και λέει:
-"Διατηρώ χοιροστάσιο πλησίον του αγροτεμαχίου Σαπουνά. Και μιαν εσπέραν, και εξαγριωθέντων των χοίρων, και σπασάντων των πασσάλων...καιαιαιαι σπασάντων των πασσάλων...και... σπασάντων των πασσάλων...γιρούτσαν τα γκαβόγρουνα κι έφαγαν τα κουλουκύθια"...

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Η γέφυρα τσ' κουπιλούδας...

Ένα ζιυγάρ' απ' τα ζιρβουχώρια, βγαίν' πρώτ' φουρά ραντιβού! Όπους έπιρναν του απιριτίφ τς' ου σιρνικός καταλαβαίν' ούτι η ανάσα τσ' κουπέλας βρουμουκουπάει...απίστιυτα...
-Τα μάτια σ' είνι πουλύ όμουρφα. Φυσκό του χρώμα, ή φουράς φακούς;
-Δε φοράου φακούς, του φυσικό τσ' είνι.
-Κι τα μαλλιά σ' όμουρφα. Τα βαφς;
-Ε, κάνου καμιά ανταύγεια που κι που.
-Κι του χαμόγιλου σ' είνι πουλύ όμορφου. Όλα τα δόδια θκά σ' είνι;
-Όλα ικτός απού τα 3 πίσου πίσου, κι έχου κι μια γέφυρα...
-Για διε ρε κοπέλα μ', μπας και χέσκι κανιένας απού πκατ';;;

Η Λιμουνιά και του εισιτήριου...

Ένα ζιυγάρ' Λουκουβίτις πήγαν για ψώνια τσ' Σαλουνίκ'! Τιλείουσαν κι πήγαν στου ΚΤΕΛ για να παρ'ν του λιφουρείου για να γυρίσ'ν στου χουριό! Αλλά τα ιευρά ήταν λίγα. Παένει η μπάρμπας κόβ' εισιτήριο μο για τουν ευατό τ', ανιβαίν' στου λιφορείου κι άφκει τ' θειάτσα απ' όξου!  Παένει στουν εισπράκτουρα κι τουν ρουτάει...
-"Μι συγχουρείτι κύριε εισπράκτουρα, να ρουτήξου κάτ' ...για τα φυτά κόβουμι εισιτήριου;"
-"Όχι κύριε" τ' λιέει εικίνους...
Γυρίζ' στ' γναίκα τ' τότι κι τσ' λιέει:
-"Άντι Λιμουνιά, ανιέβα κι ισύ"...

Σλιπ, μπάρμα;

Πάει ένας θκος μας μπάρμπας να αγουράσ' ένα ισώρουχου στ' Σαλουνίκ'.
Μπαίν' μέσα στου μαγαζί κι λιέει τν' κουπέλα:
-Δώσι μι ένα κουντουβράκ' κουρτσούδι μ'.
-Σλιπ; τουν ρουτάει η κουπέλα.
-Αμ δε μι λειπ';  Άμα δεν με 'λπει θα έρχουμαν να του πάρου; Απουκρίνιτι η  μπάρμπας........

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ου παππούς κι τα ιλιόδιντρα...

Δυο Χαλκιδικώτες πουλούν ελαιόδενδρα στην Καβάλα.Πλησιάζει ένας ηλικωμένος:
-"Ελιές Καλαμών έχετε παιδιά;"
Ο ένας απαντάει: 

-"Όχι μπάρμπα, δεν έχουμι! Μόν' Χαλκιδικής!"
Ο άλλος τότε παρεμβαίνει και λέει:

-"Έχουμι,  πως δεν έχουμι,  αλλά τς' έχουμι στου βάθους! Πόσες θέλτι;"
-"Καμιά δεκαριά βρε παιδι μ'." 

Αργότερα ο ένας λέει:

-"Καλά βρε, δεν ντρέπισι κουρόϊδιψις τουν παππού για 20 ιυρώ;"
Τότε ο άλλος απαντά:

-"Ωχ μωρέ αγόρι μ', σάματις θα ζήσ' η παππούς να διει τουν καρπό!!!!!"

Δε μπουρώ να τρώου πινήντα μήλα τ'μερα!''

Ο μπαρμπα-Χρήστους, μιλσσάς απο τουν Πουλύγυρου, ήταν κι γνουστός
πότς' (πότης). Ειχι πάει στου γιατρό για ιξετάσεις και ου γιατρός μόλις τουν
ιξέτασε κι είδι τα απουτιλιέσματα τουν είπι:

-''Βλέπω μεγάλη βλαβη στο στομάχι σας κύριε. Πρέπει να καταναλώνατε πολλά ποτά''.

-''Ποιος ιγώ; Δι θα'σι καλά'' απάντση ου μπάρμπα-Χρήστους......

Ου γιατρός τουν καταλαβαίν' ούτι τουν λιέει ψιέμματα και τουν απαντάει :

-''Περίεργο. Παρόλα αυτά πρέπει να μην πίνεις. Οταν θα σ'  έρχεται όρεξη για ρακί θα τρώς ένα μήλο και θα το ξεχνάς''. 

Κι ου μπάρμπα-Χρήστος τουν λιέει τότι:

-''Ααααα, γιατρέ'μ ξέχνα του''.

-''Γιατί;'' ρουτάει ου γιατρός, και ου μπαρμπα-Χρήστους τουν απαντάει:

-''Δε μπουρώ να τρώου πινήντα μήλα τ' μέρα!''....

Τα παντιλόνια τ' μπάρμπα Δημητρού...

Ου μπάρμπας ου Δημητρός κάθουνταν στου καφινίου τ' Ματσαράγκα στου Βάβδου ολ' μέρα, αλλά καμιάφουρα δεν έπιρνι τίπουτα. Μια μέρα τ΄λέει η Ματσαράγκας:

-"Ε! μωρέ μπάρμπα Δημητρό.. Όλ' μέρα κάθισι ιδώ στου καφινίου, δε σι θμήθκα να πάρεις κάνα καφέ, καμιά πορτοκαλάδα. Ξέρς πόσες καρέκλες μι χάλασες κάντας; Μι πλήρουσις καμιά;"
Κι απαντάει η μπάρμπας: 

-"Εμ... ισύ ξέρς πόσα παντιλόνια χάλασα απάν' σ' αυτέσια τις καρέκλις; Μ' αγόρασες κανένα;"

Ένας είνι βρε πιδούδι μ' ... αλλά βγαίν' κοματούδ-κομματούδ!

Ανιέβινι η μπαρμπα-Νκόλας κατά τουν Πλάτανο στου Βάβδου και καταπόδ' ακλουθούσι η γιός τ'. Όσο ανιέβιναν τουν ανήφορο, η μπάρμας μπρουστά έκλανι.

...πρτς, πρτς, πρτς, νταϊμα....
Ένα χοβ τουν ρουτάει η γιός τ':

-"Ε μωρέ μπάρμπα, τι κλανς αράδα;"
Κι απαντάει η μπάρμπας: 

-"Ένας είνι βρε πιδούδι μ' ου πόρδους, αλλά βγαίν' κομματούδ-κομματούδ!"

Τν' πίτα τν' έφαϊ ου Βρασταμνός!!!

Τα παλιά τα χρόνια στην Ορμύλια υπήρχε ένας ξενώνας που τον έλεγαν «Χαΐρ». Μια βραδιά είχαν ξαπομείνει ένας Βρασταμνός και δυο Λουκουβίτες. Το φαγητό ήταν μια σπανακόπιτα παχιά. 

Συννενοούνται οι Λουκουβίτες να μην αφήσουν τον Βρασταμνό να την φάει. Προφασίζονται πως δεν πεινούν και λένε στον Βρασταμνό να αφήσουν την πίτα
για αύριο και να την φάει όποιος δει το αγριότερο όνειρο. Σίγουροι οι Λουκουβίτες ένας από τους δύο θα κερδίσει, κατασκευάζοντας το πιο άγριο όνειρο, πέφτουν για ύπνο.

Την άλλη μέρα ξυπνάει πρώτος ο ένας Λοκοβίτης και αρχίζει να φωνάζει: 

-"Τι είδα; Να, είδα λιέει πους πέθανα κι μοι πήραν οι αγγέλ’ σιαπάν στα ουράνια. Ξιτρόμαξι η ψχή μ’ και τνάχ’κα στου πουδάρ΄ !"

Ο δεύτερος λέει: 

-"Ε, τι έιν’ αυτό καημένι. Να κοίταζις ιμένα να σι πω. Πέθανα λιέει κι γιουρουντούν οι διαβόλ’ κι μ’αρπαζ’ν κι μοι τραβούν σιακάτ στα Τάρταρα κι είχι ούλου κέρατα στριμμένα κι φουτιές αράδα..."

Ο Βρασταμνός όμως είναι ακόμα ξαπλωμένος, ατάραχος και αδιάφορος. Δεν βάσταξαν κι οι δυο και τον ρωτούν: 

-"Για πε ρε Βρασταμνέ,τι όνειρου είδις εισί;" 

Απότομα σηκώνεται ο Βρασταμνός και λέει:

-"Τι να σας πω βρε πιδιά, σ’κώθ’κα κι έφαγα τ’ν πίτα!" 

-"Έφαις τν' πίτα βρέι;" των ρωτούν αγανακτισμένοι...

-"Αμ, τι να κάνου, σας κοίταζα τουν ένα να τουν τραβούν οι αγγέλ’ κατά σαπάν στα ουράνια, τουν άλλουν οι διαόλ’ κατά σακάτ' στα τάρταρα, σ’κώθ’κα κι γω κι έφαγα τν' πίτα αφού απόμ’να μουνάχους!"...

Του...τσαΐρό δάσκαλι...!

10ετία του 60 στο Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας:

Ο Δάσκαλος διδάσκει τα ρήματα και αφού λέει μερικά (τρέχω ,πηδώ, γελώ κλπ) καταλήγει στον κανόνα ότι: 

-"...ρήματα είναι οι λέξεις που μας δείχνουν ότι κάτι κάνουμε και τελειώνουν σε ω".

Στη συνέχεια... ο δάσκαλος ρωτάει:

-"...ποιος θα μας πει ένα ρήμα;" 

Απαντάει τότε η Σούλα: 

-"Τσαΐρό δάσκαλι!"
-"Μα αυτό δεν είναι ρήμ
α Σούλα..." λέει απορημένος ο δάσκαλος.

Οπότε απαντάει το αστροπελέκι: 

-"Πώς δεν είνι δάσκαλι, αφού φκιάνουμι τσάϊ κι τιλειων’ σι  ο !!!"

Ο μπαρμαγιάννς' κι η ζών'...

Ου μπαρμπα Γίαννς ανέβινι μι πάρεα με του μπλε Datsun απού κρασοκατάστασ' κι τουν σταμάτση η Αστυνουμία στ' διασταυρουσ' Γερακνής. Τουν ρουτά ου αστυνουμικός:

-''Γιατί δε φοράτε ζώνη κύριε;''. Και τουν απαντάει ο μπαρμπα Γιάννς' :

-''Αλλαξα πανταλόν' του προυί πιδόύδι μ' κι ξιέχασα να τ'βάλου!''

Ου κρασουπαπάρας!!!!!

Πουλυγιρνός μετά απο γερή κρασοκατάνυξη και μαζί με τον μικρό γιό του που ήταν ακόμα στο Δημοτικό βγαίνει στον δρόμο. Στη διασταύρωση Πολυγύρου τον σταματάνε για αλκοτέστ. Τους βλέπει απο μακριά παίρνει ένα μπουκάλι τσίπουρο που είχε κάτω απ' το κάθισμα και δίνει στον μικρό να πιεί. Τον σταματάνε λοιπόν.

-Ήπιατε κύριε; Ρωτάει ο αστυνόμος...

-Ιγώ,...ντιπ, για σι παρακαλώ...ούτι σταγόνα!!

-Μα κύριε έχετε περάσει το όριο!!

-Απουκλείητι... ιγώ διν ήπια ντιπ. Ινι χαλασμένου του ματσακόν' π' μι δόκατι να φσύξου....Να άμα θές δουκίμασι κι στουν ιμικρό. 

Και πράγματι αφού και το παιδί πέρασε το όριο, τον αφήσανε να φύγει ανενόχλητος...

Η τάπα απ' ν' πισίνα...

Πριν καμιά 10ριά χρόνια σε κάποιο απ'τα τουριστικά συγκροτήματα του Χολομώντα γίνονται τα εγκαίνια της πισίνας.

Μόλις τελειώνουν λέει ο παπάς στον ιδιοκτήτη: 

-"Γιάννη πρέπει στην πισίνα να έχεις οπωσδήποτε ναυαγοσώστη!". 

Απαντά ο Γιάννης: 

-"Του ξέρου παπά μ' αλλά έχου του Μιχάλ' που τ'ν έφκιασι!"

-"Ναι αλλά ο Μιχάλης δεν είναι ναυαγοσώστης! Μάστορας είναι!"

-"Δεν είνι ναυαγουσώστ'ς αλλά ξέρ' που είνι η ΤΑΠΑ !!!!!"

Παίξι του τραγούδ' του Κουτσιουμπιλου!!!!!!!

Πάει ένας τύπος στον DJ να του ζητήσει τραγούδι!
-Θέλου να παιξ' του Κουτσιουμπιλου!!!
-Ποιο;
-Του Κουτσιουμπιλου!!! Καλά δε του ξέρς;

Για να μην φανεί άσχετος ο DJ του απαντάει....
-Φιλαράκι να αλλάξω λίγο το πρόγραμμα και θα το βάλω!
Πέρασε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μια ώρα...τίποτα ο DJ...
-Μι ξέχασες!
-Ρε φίλε,πως πάει ο ρυθμός του τραγουδιού;;;;
Και του το τραγουδάει...Ο τύπος ζητούσε το...

"Bob Marley- Could you be loved...."

Του φουντούκ' απ' του σουκουλατάκ'......

Πάει ου Σάκης ου ηλεκτρουλόγους στη θεια τ' Μαρίγια να κάν' ενα κουτσοδούλ'. Βλιεπ' πανου στου τραπέζ' ενα μπωλ μι φουντούκια κι αρπάζ' μια χούφτα κι αρχίζ' να ματσαλάει.

Τουν βλιεπ' η θειάτσα και τουν καταχάρκη: 

-"Αχ μπράβο σ΄πιδάκι μ' που μπουρείς κι τα τρως, ιγω δεν μπουρώ κι γλύφου μου του γυρου γυρου κι του φουντουκ΄του φτύνου! "

(το γύρω-γύρω ήταν το σοκολατάκι νουαζέτα)...!!!!!

Του φλας μπάρμπα... του φλας...!!!!

Δεκαετία του 70 στην Ορμύλια. Το Ντάτσουν 1200 καινούργιο το οδηγεί ο μπάρμπας ο Μήτσος. Στη στροφή στα πεύκα δεν βγάζει φλας. Οπότε του φωνάζει ένας πιτσιρικάς:

-"Του φλας μπάρμπα του φλας!".

Και η απάντηση του μπάρμπα Μήτσου:

-"Του φλάου πιδούδι μ' είνι να μην του φλάου; Μόλις του πήρα!!!!"

Του χειρούλ' κι του τ'γάν...!!!

Τουν μπάρμπα Ν'κόλα τουν πονούσι η κοιλιά, ουπότι τουν λιέει η θειάτσα η Λιμουνιά:

-"Άντι Ν'κόλα ξάπλου να σι τρίψου λίου μι λαδούδ' να μαλακώσ'..." 

κι καθώς τουν έτριβει τουν λιέει:

-"Αμάν βρε Ν'κόλα, τι βούζα είνι αυτήν σα τ'γάν'!!"
Και ου Ν'κόλας τν' απαντάει:

-"Α! τότι βάλι παρακάτ' του χέρ' να τσακώεις κι του χειρούλ' μαρί...!!!

Ου Μχάλς' κάν' δίιτα...

Στη Νικήτη: 

-Τι καν'ς Μχάλ';
-Τι να κάνου! Η γιατρός μι έδουσι να κάνου μια δίιτα κι 'γω κάνου τρεις!!
-Γιατί ρε Μχάλ' τρεις;

-Γιατί Νίκουλάκου μ' μι τι μια δε χόρτινα!!!!

Οι Σκόρπιουνς, κι ου Σκρόπιους...

Γιός :
-"Πατέρα, θα μι δώεις 100 ευρώ να πά να διώ τς' ""Σκόρπιουνς"" σακάτ' σν' Αθήνα ;

Πατέρας: 

-"Να σι δώσου, αλλά μητά θανέρτ'ς κι απ του χουράφ να μι διείς κι
να βουθήεις;  Κι γώ "Σκρόπιους"" είμι...

Ein Cola

Στην Αρναία πάνε κάτι τουρίστες και κάθονται στο καφενείο στον πλάτανο, κοντά στην στάση του ΚΤΕΛ. Έρχεται ο μπάρμπας από το καφενείο και λέει τον τουρίστα: 

-" Τι να σι φέρου πιδούδι μ';" 

-"Ein Cola" λέει ο Γερμανός. 

-"Ααα έτσι πες καλό μ'..." Απαντάει ο κεφετζής... "Θα παρς τουν δρόμο για του Παλιοχώρ', θα στρίψς Μιγάλ' Παναγιά, Γουμάτ', Πυργαδίκια κι τσουπ έφτασις στουν Αϊ Νικόλα!"

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

...τα καρπούζια τ' Βαγγέλ'

Πριν απού χρόνια, γύρου στα τέλ' Ιουλίου, μησμηριάτκα, τέσσιερις η ώρα, απόλυτ' ησυχία και αφόρητ' ζιέστα...

Ξαφνικά ακούιτι του γνουστό Πουλυγιρνό απ' τουν γύφτου τσ' πιριουχής:

-"είναι ζάχαρη,είναι μέλι,τα καρπούζια του Βαγγέλη..."

ουπότι ακούιτι και απού ένα ανοιχτό παράθυρου:

-"άμα σκουθώ και σι τνάξω δυό γροθιές μησμηριάτκα, να διεις πως θα σ΄μελ μετά...."!!!!

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Του Φ.Π.Α.

Τα πρώτα χρόνια του Φ.Π.Α πάει η γιαγιά να αγοράσει τροφή για τις κότες!

-"Βάνε παιδούδι μ' καλαμπόκι, βάνε και στάρ' "
Τα ετοίμασε το παλικάρι και ήρθε η ώρα για πληρωμή.
-"Ξέρεις γιαγιά,θα σε βάλω και το Φ.Π.Α."
Και η απάντηση:

-"Αμα είναι να γεννούν οι κότις, βάνε κι απ' αυτό"

Ου γιος μ' σπουδάζ' ζν' Αγγλία!!!

Μια μέρα αντάμουσαν δυό Βαβδινοί, η Ξτόδλους και η Κώτσιους, στου καφινείου τ' Σαχίνα...

Ρουτάει ου ένας:

-"Τι σπουδάζ' η γιός ζν' Αγγλία ρε Κώτσιου;"
-"Λύκους" τ' απαντάει ...
-"Τι ρε λύκους;" του ρουτάει απουρημένους η Ξτόδλους...
-"Λύκος σι λιεου!! .Τουν πρώτου χρόνου έφαε 100 γίδια, τουν δεύτιρου 150, τώρα ήμαστι στα 200 ... κι ακόμα δε τηλείουσι του παλιουζαγάρ'..."

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Μπαρμπα Γιάννη Λα!!!

Παίζ'ν οι μουσικοί τ' χουριού σ'ενα γάμο. Και μέσ' σν' ουρχήστρα είνι κι ένας μκρος που ξέρ' πραγματικά να παίζ' μουσική.
Ουπότι κάποια στιγμή γυρίζ' στου μπάρμπα τουν Γιάνν' που παίζ' του Λαούτου και τ' λιέει:
-"Μπαρμπα Γιάννη,Λα"
-"Λα και σκατά!!. Παίζι ρε να τελειώνουμε να πάρουμε τς παράδις"

Του 69 του... έκαμίτι?

Πριν αρκετά χρόνια πηγαίνει μια εγγονή επισκεψη στην γιαγιά και οπως συνηθίζουν όλες οι γιαγιάδες άρχιζε και της εδινε συμβουλές για διάφορα πράγματα και φέρτο απο εδώ φέρτο απο εκεί πήγε η συζήτηση και στο sex, οπότε ρωτάει με όλο το θάρρος η μικρή... 

-Ρε γιαγιά εισί μι τουν παππού του 69 του... έκαμίτι??? και απαντάει η γιαγιά... 

-Όχ' καλό μ'... θαρρώ πους ήταν πιθαμένους τότι......

Τα γρούνια τ'Βασίλα κι οι βάσεις

Πριν καμιά τριανταριά χρόνια το ΚΚΕ της Ορμύλιας διαδηλώνει μπροστά στη Νομαρχία. Τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι:"ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ" και "ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ". 

Εκείνη την ώρα περνάει ένας Πολυγυρινός και λέει: 

"Εσείς βρε χαϊβάνια δεν μπουρείτι να διώξ'τι τα γρούνια τ'Βασίλα απ'τ'ν Ουρμύλια κι βρουμουκουπάει η τόπους κι θέλτι να... δώξτι τ'ς βάσεις;"

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Η Γάτους και του σμάδ'

Στου παλιό του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στ'Καρακάσ' για να πιάεις κέντρου αμα θμάστι επίρνις απου δίπλα του νούμιρου δέκα κι σι παεινι. Μια θειά π'λέτι που ούτι στάσεις ήξιρι, ούτι που να κατιβι κι ούτι ρώτσι κι κανέναν, ανέφκι κι τ'πάεινι του αστικό απού τέρμα σι τέρμα. Νιέα Ιελβιτία-Σταθμό κι ξανάμανά Νιέα Ιελβιτία. Μέχρι που κατάλαβαν οι ουδηγοί ότι χάθκι η γριά κι δεν ήξιρι που να κατιβεί, κι τ'ρουτάν:

-Που πας ρε γιαγιά; Μήπους χάθκις;
-Ξιέρου γω πιδίμ; Μάλλουν. Ιμένα η διαχατέρα μ' μ' είπι να βάνου ένα σμαδ' καπου κι θα'μι ιντάξ'.
-Κι τι σμάδ' έβαλες ρε θειά
-Έναν γάτου πα στα κιραμίδια αλλά μ'έφκι του σφουριασμένου!!!