Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Τα πλήρουσα στου άλλου του γκαρσόνι!....

Ου Θανάης Παπαρίσ'ς (γνωστός και ως Αθανά Παπαρί) ανιέβαινι απ' τα Μουδανιά αφού είχι τσουρκαλίσ' αρκιτά ουίσκια....Τουν σταματάει όμους η τρουχαία στ' διασταύρωση τσ' Γερακινής και τουν πλησιάζ' ένας αστυνόμους. 

Ανοίγει ου Θανάης του παράθυρου και του όργανου πήρη χαμπάρ τ'ς αναθυμιάσεις απ' του πουτό. Ρουτάει τότι τουν Θανάσ':

-'Εχετε πιει κύριε; και ου Θανάης τουν απαντά:

-Ήπια καλό μ' αλλά τα πλήρουσα στου άλλου του γκαρσόνι!....

Γύρσι του κεφάλ' τ' ανάπουδα...!!!!!

Μια φουρά ήταν ο Κώτσιους, τ' Αχιλλιέα απ' ν' Αρναία. Μόλις αγόρασι ένα κινούριου παπάκ' και είπι να πάει μέχρ΄ τουν Ταξιάρχ' να του δουκιμάσ'. Ειπιδή όμους είχι κρύου, ου Κώτσιους είπι να βαλ' του μπουφάν ανάπουδα και να του κουμπώσ' σαπίσου.
Σι μια στρουφή όμους είδι στου δρόμου μια αλπού κι έκανι να τν' απουφύγ'. Όμους, σι εικίνου του σημείου είχι ένα χαντάκ, και έπισι με του μηχανάκ' μέσα. Ο Κώτσιους χτύπσει του κεφάλι τ' και ζαλίσκει.

Για καλή τ' τύχη όμους, απού πίσου ακλουθούσι ου Μήτσιους, τ' Σαχίνα και τουν είδι να πέφτ' χαμπλά.
Σταματάει και τουν φουνάζ'
-Κώτσιουου!!! είσι καλά παλκάρι μ';
Τίπουτι ου Κότσιους...
Ζγών' τότι ου Μήτσιους βλιέπ' τουν Κώτσιου με του μπουφάν κουμπουμένου ανάπουδα και λιέει:
-Ώρε χτύπμα του καημένου του παλκάρ'... Γύρσι του κεφάλ' τ' ανάπουδα...!!!!!

 

Κουρδουκλάω-Κουρδουκλώ

Η ετυμολογία-ερμηνεία της λέξης Κουρδουκλιέμαι (Κουρδουκλάω-Κουρδουκλώ)

Κουρδουκλιέμαι [Ενεργητική: Κουρδουκλάω]: Στριφογυρίζω στο πάτωμα

Ετυμολογικό παράδειγμα:

Η Καραγκούν'ς έπεσι καταϊ και κουρδουκλιούνταν καμιά ώρα!!!

Έχ' φουτουγραφία τουν Gollum!!!

Ου Βασίλ'ς απ' τα Βραστά μ' ένα ζιβγάρ' απ΄τ'ν Ορμύλια παν να διούν "Τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών". Ου Βασίλ'ς έχει φωτογραφία στου κινητό τ' το Gollum. Ο Βασίλ'ς δείχνει τ' φωτογραφία σντ' κουπέλα...Το χτάζ' αυτή κι λιέει:
-"Αχ,αυτός έχει φωτογραφία του Gollum..."
Τότι απαντάει ου θκός τς' ...
-"Έχ' φουτουγραφία τουν κόλους; Γιατί; Θα τουν γ@...σου τουν Πουστ' ! Που τ' βρήκη;

Ου Πατσιαβουράς τ' πατέρα τ'...

Ήμαν στ'τρίτ' Γυμνασίου τελευταίου θρανίου μι τουν Αγοραστό τ' Χρήστου απ'τ' Καρκάρα (Σήμαντρα). Στου μάθημα τουν Γαλλικών παίζαμι τουν Πατσιαβουρά.

Πατσιαβουράς ήταν του Τρακτέρ τ'πατέρα τ'. Ένα Deutsch μι πόσα άλουγα κι τέτοια. 

Μαρσάρζι η Αγοραστός , όργουνι, φρεζάρζι, δισκουσβάρνζι κι η Γαλλίδα του χαβάτ σ'. Αφού αγανάχτσι η γνιαίκα μι τα μαρσαρίσματα τ' Αγουραστού, τουν λιέει:
 -Αγοραστός...έξωωω!!!
Βγαίν' η Αγοραστός, βγαίνου κι γω.
-Εσυ που πας Γούτα;
-Εεεε! τι; Θα βγει του τρακτέρ κι η καρότσα θ'απομείνκ ιδώ;

Ο σύμβουλος Επιχειρήσεων στα Βαβδινά!!

Η ετυμολογία-ερμηνεία της λέξης Προμθεύω 

Προμθεύω [προμ(η)θεύω]: συμβουλεύω, δίνω οδηγίες.

Εξ ού και το γνωστό: 

-Τι δλειά καν' αυτός μαρί; 

-Δε ξιέρω μαρ! Η Γηράκ'ς (Το δημοφιλές όνομα Γεράκης) μι είπι ούτι προυμθεύ' τσι δλειές

(Είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων)...

Του μλάρ κι του νιρό!!

Σ' ιένα σπίτ παλιά (επι χούντας) ου πατέρας κατ' λιέει στου μ΄κρό. 

-Γιώρ! πάεινι κι δόσι του μλάρ΄λιγου νιρό γιατι μι τ΄αυτήν τ' ζιέστα θα πέσ΄χαμλά!  

Παέν' και ου μκρός στου μπηγάδ' σαπέρα και τν ώρα που σκών' τουν κβά πιρνάει ένας αστυνόμους κι ρουτάει τουν μκρό αν μπουρει να τ' δώσ' λιγου νιρό να τσουρκαλίσ'.... Ο μικρός φυσκά τ' δίν, αλλά πρίν να φύγ' ου αστυνόμους ρουτάει τουν πατέρα τ' δυνατά:

-Μπαμπάαααα!!!

-Έλα ρε Γιώρ'!!!

-Πέρασι ένας αστυνουμικός και ίπχει απ' τουν κβά...!!! Κάμ' να δόσου νιρό στου μλάρ' ή θα μας πάθ' τίπουτα; !!!!!!!!

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ου Χαλκιδικιώτς απ΄ν Αφρική...

Ένας Χαλκιδικιώτης πάει στην Αφρική εκδρομή. Όταν γύρισε τον έπιασαν οι συγγενείς για λεπτομέρειες.
-"Και τι είδις ικεί;"
-"Είδα λιουντάρ'".
-"Τι είνι του λιουντάρ;"
-"Πως είνι του θκο μας του γαϊδούρ; Αλλά είνι κίτρινου, πιο μεγάλου, κι έχ' πουλλά μαλλιά, στου κεφάλ'."

-"Είδα ελιέφαντα"
-"Τι είνι ου ελιέφαντας;"
-"Πως είνι του θκο μας του γαδούρ; Ίδιου χρώμα, αλλά πουλύ πουλύ μιγάλα αφτιά, και στου κιφάλ' έχ' κατ' σα λάστιχου για να πίν νιρό"

Και όλα τα ζώα γίνονται σε περιγραφή, σύμφωνα με το γαϊδούρι.
-"Κι τι άλλου είδις;"
...-"Είδα κι βόα"
-"Τι είνι ου βόας;"
-"Πως είνι του θκο μας του γαδούρ όταν έχει "ουρέξεις",αλλά χουρίς του γαϊδουρ..."

 

Το SMS στα Χαλκιδικιώτικα

Το SMS στα Χαλκιδικιώτικα: Στοστλα Μτοστλες Στοξαναστλα

Καπ καπ, απ κατ, κατ καμ, γκαπ γκαπ

Πάει ένας μπάρμπας από το Βάβδο το αυτοκίνητο σε ένα μάστορα στη Θεσσαλονίκη να του πει ότι ανά διαστήματα από κάτω ακούγεται ένας θόρυβος. 

Φτάνει που λέτε στο συνεργείο και τον ρωτάει ο μάστορας:
-Τι έπαθε μπάρμπα τ' αμάξι?
Και λέει ο Βαβδινός:

-Τι να σι πω καλόμ,  να,  καπ καπ (κάπου κάπου) απ κατ (από κάτω) κατ καμ (κάτι κάνει) γκαπ γκαπ... του λέει ο μπάρμπας.

Έμεινε ο μαστορας κοιτώντας τον, γιατι δεν κατάλαβε τίποτα από ότι του είπε ο μπάρμπας...

METAXAS ή δε μη τα ξάς...;

Πάει η Νιέστουρς η Παρδάλς κουρασμένους κι κρυουμένους σε ένα μπαρ να τσιουρκαλίσ' κανένα πουτάκ....
Μπαίν' μέσα, κάθιτι στου μπαρ κι λιέει στου μπάρμαν:
-Έχς κνιακ? Αν εχς βάλι μι κανένα δαχλούδ' κνιακ.
-ΜΕΤΑXAS? Τουν λιέει η μπάρμανς...
-Γιατί ρε; Σι τρων κι να στα ξύσω;

Τουν απαντάει η Νιέστουρς......

Ο ξιένους μι του ούτ....

Η Μαρία ήταν στου προυσουπικο τ'Φεστιβάλ τ' σάνς  (Φεστιβάλ Sunny) κι πήγαν απου νουρίς για να καθαρίσνι κι να προετοιμάσνι γινικά του θέατρου. Εικειν' τ'μέρα θα'πιζι η Ara Dinkjan αρμέν'κα μι του ουτ' (Ούτι). Η Μαρία π'δεν ήξιρι ποιος παίζ' ρουτάει τν καθαρίστρια.
-Ποιός είνι σίμιρα μαρί;
-Ου Ara Dinkjan απαντάει η καθαρίστρια.
-Κι τι κάν' αουτούνους μαρι; Τι παίζ;
-Ούτι
-Τραγδάει;
-Ούτι σι λέου,
ξαναλέει η καθαρίστρια
-Ε! ούτι (ούτε) παίζ' ούτι (ούτε) τραγδάει, τότι τι σκατά θα φκιάσ' αυτός σίμιρα ιδώια;

Ου δουρητής!!!!

Είνi ένας ουμουγινής από τν' Ουλλανδία κι καταγουγή απ'τ΄Λούκουβ' κι τσ'επρήξ' όλνι μι του πόσου καλά είνι στν'Ουλλάνδία κι τέτοια. Όπουτι πάεινι στου καφινίου όλου απαξίουσ' για τν' Ηλλάδα κι πόσου πισου ίστι κι που θα παει η καταστασ' κι εμεις εικί στν'Ουλλανδία έχουμι τόνα κι εικί στν'Ουλλανδία έχουμι τ'άλλου κι πάει λιέγουντας...Άλλου που δεν ήθιλαν οι Λουκουβίτις κι είπαν να τουν φκιάσν μια πλακα αφού τ' βάλνι πρωτα φιτίλια.

΄Κάντι τν'άλλ' μέρα στου καφινίου κι αρχινάει πάλι τα ίδια για τν' Ηλλάδα. Οπότι τουν τσιγκλάει η άλλους ότι δεν είνι κι τόσου τραγικά τα πράματα κι αυτός άλλου που δεν ήθιλι.
-Μα σοβαρά μιλάς ρε βασίλη εδώ στην Ολλανδία το 20% είναι δωρητές σώματος και καταφέρνουν οι άνθρωποι να κατεβάζουν το ποσοστο θνησιμότητας κι εδω στην Ελλαδα ούτε 2% δεν έχετε.
δεν ξερου για όλ' τν Ελλάδα - λέει η βασίλς- αλλα ιδω στ'Λούκουβ' είμαστι όλ' δουρητές σώματος...

-Έλα μωρέ Βασίλη κόψε την πλάκα εδώ μιλάμε σοβαρά κι εσύ αρχίζεις τα μασάλια.Ακούς εκεί 100% η Λοκουβη... Είσαι σοβαρός;
-Αν είμι; Περίμινι.Γιώρ'!!!!
φουνάζ τουν καφετζή.
-Έλα ρε! Θες τίπουτα;

...-Ναι ρε! Έχς να μι δώεις 3000 ηυρώ.
-Πάρ' τ' @ρχ..... μ'
-Ουρίστι! Να ου δουρητής!!!!

 

 

Ου Δ'μήτρς κι η κόουτς...

Την περασμένη εβδομάδα, στο γήπεδο του Γοματίου, η Γαλάτιστα κάνει τη δεύτερη της αλλαγή. Ετοιμάζεται να μπει ένας πιτσιρικάς, που μόνο από την αρτσούμπαλη κορμοστασιά του καταλαβαίνει κάποιος το πόσο μπάλα ξέρει...
-Προπονητής: Λοιπόν Δ'μήτρ, θα παιξ'ς αμυντικό χαφ...
Ου Δ'μήτρς γουρλών τα μάτ' κι χτάζ' όλου απουρία τουν κόουτς!
-Προπονητής: Που ρε ειν' η Γιάν'ς...ακριβώς 'που δίπλα τ' !!!

Του κλούρ....

Μια μαμά από τον Πολύγυρο περπατάει με το παιδάκι της στο δρόμο. Φτάνει στο φούρνο του Μήτσιου και το παιδάκι που έχει αρχίσει να πεινάει ζητάει από τη μαμά του να του αγοράσει ένα "κλουρ". Η μάνα παρεξηγημένη με τον τρόπο ομιλιάς του μικρού του απευθύνεται φωναχτά:"Πότε θα μάθεις επιτέλους να μιλάς σωστά; Δε λέγεται κλουρ αλλά κλούρι...."

Τα Πουλυγυρνά καμάκια...

Τα γνωστα Πολυγυρινα καμάκια απολαμβανουν ήλιο και κορμιά στο Γερακίνα Μπιτς. Κάποια στιγμή κανουν να φύγουν αλλά ο ένας ξεχνάει την πετσέτα του. Μια τουρίστρια απο δίπλα καταλαβαίνει ότι ο φίλος μας ξεχασε την πετσέτα, την παίρνει, τον πλησιαζει, τον σκουντά και του λέει:''Ιs it yours?''. Και απαντά ο καμάκης:''Ποιός ...Γιωρς μαρή; Η Χρίστους είμι!''.........

Ου ξιρόλας...

Γιουρτνές μέρις ήταν απά στου γερουπλάτανου κι όπους συνηθίζιτι όλ' απ'τ'σαλουνίκ οι Γερουπλατανιώτις πάεναν για γιουρτές εκεί.Δυο απ'αυνοί τό'κοψαν για ντ'πηγή σ'απάν να αγναντέψνι κι να πουν τα θκάτς. Μάλιστα ήταν κι συμμαθητές στου σκουλιό κι ειχαν να θμηθούν πουλλά απ'τ'ζουή στου χουριό παλιά.

Νά ...σου κι απου πάν έρνταν η Μήτσους μι τα μλάρια που'ταν κι αυτός συμμαθητήτς αλλά ήταν ντουβάρ' στα γράμματα κι απόμνι στου χουριό να βουσκάει γίδια, ενώ οι άλλν οι δυο ήταν γιατροί κι δικηγόρ'κι μάλιστα μεσ'τ'πόλ'.

-Ρε συ-λέει η ένας- ο Μήτσος δεν είναι αυτός με τα μουλάρια που κατεβαίνει;
-Ναι ρε -λέει ο άλλος- Ο Μήτσος!!! Κάτσε θα σπάσουμε πλάκα τώρα.
-Γειά σου Μήτσο λεβεντιά συμμαθητή μας λεβεντιά με τα ωραία σου!!!
-Βρε βρε καλώς τα πιδιά Χρόνια πουλλά κι καλά.Τι λέει; Ήρθατι για τσ'γιουρτές ξανά;
...-Ε βέβαια ρε Μήτσο ξεχνιέται το χωριό και τα ωραία του.Εσύ πως τα πας.
-Ε πως να πάει ιδώια γίδια πρόβατα μλάρια. Ιγώ δε πρόκοψα σαν κι ισάς να σπουδάξου γιατί ήμαν βόδ΄στου σχουλιό ινώ ισείς μιγάλ' κι τρανοί ε;

 -Ε δε πειράζει μωρε Μήτσο όλες οι δουλειές καλές ειναι.Αλήθεια τα μουλαρια έφερες να ποτίσεις;
-Ναι τά'φιρα να τα πουτίσου λγάκ'
-Μήτσο ξέρεις ότι το νερό της πηγής αυτής έχει σίδηρο; Είπι μι ύφους η σπουδαγμένους...
-Αμίίί πως δε του ξέρου!!! -Τώώώώρα του ξέρου Ιδώ κι πόσα χρόνια του ξέρου.
...ξαφνιάσκαν οι άλλν οι δυό που θιλαν να του παίξνι έξυπν' κι τουν ξαναρουτάν.
-Δηλαδή θες να μας πείς ότι έχεις υπόψιν σου πως το νερό αυτό περιέχει σίδηρο;
-Ναι βρε Χριστιανέ μ' σι λέου.Να τα μλάρια! Διψασμένα έρντι πιταλουμένα φέβγνι!!!!

Ου κουτουπόνιρους Νιέστουρς...

Ου Νιέστουρς μ΄έναν Ουρμυλιώτ' έχν κατέβ τσ' σαλουνίκ για δλιές...

Ψάχν' πάρκινγκ αλλά πθινά...Ξαφνκά βλιέπν ένα πο' χ όμους σήμα για τσ΄ανάπηρ'.
-"Να Νιέστουρ,πάρκινγκ... Βάλτου ιδώ...
-"Αφού είναι για τσ' ανάπηρ,δε βλιέπς;"
-"Παρκάρσιτου ισύ,κι όταν βγείς άρχισι να κτσαίνς...."