Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Πόσα χρόνια ζει του γαϊδούρ´;

Ρουτάει ου Γιάννς ου Τσιάτσιαρς απ του Βαβδου τν γνιαικα τ´ π´ κάνταν σα όξου στουν κήπου:
-Για πέμει μαρή Μπουλιώ, ξιέρσ´ πόσα χρόνια ζουν τα γαϊδούρια;
Κι τουν απαντάει αυτήνια:
-Γιατί ρουτάς βρε Γιάνν'; Μήπους δε νιώθς καλα;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου