Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Η πιο συχνή συζήτησ´ τσ´ Χαλκιδικής


-Μ´ που ξιέρου ιγώ ρε;
-Μ´ καλά ρε...κι ποιός  ξιέρ´;
-Μ´ κι που θέλς να ξιέρου ιγώ ρε ποιός ξιέρ; Ότ´ ξιέρς, ξίερου...
-Μ´ ξιράδιασ´ τότι ρε άμα διν ξιέρς... Τάχα τι σκατά ξιέρς;

Από Χαλκιδικιώτικα Μουχαμπέτια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου