Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Τα πουδάρια τσ΄ καρδούδας

Ήταν μια φουρά ου Μήτσιους ου Τυρουβούηζ, απ τα Μουδανιά, στου σκουλειο,  κι άκουσι τν΄ κυρά δασκάλα να ζητάει απ΄ τα πιδούδια να που κατ΄ που έχ΄πουδάρια.
-Ου σκύλους, λιέει η Ιλινίτσα
-Ου άνθρουπους κυρά δασκάλα, λιέει ου Κουστάκς,
-Η καρδιά, λιέει ου Γηράκς΄, 
-Βρε Γηράκ΄, η καρδούδα δεν έχ΄πουδάρια, απάντσει η κυρά δασκάλα
-Πως δεν έχ΄κυρά δασκάλα; λιέει ου Γηράκς. Αφού ιγώ, αφουκριέμι κάθι βράδ΄ τουν πατέρα μ΄που λιέει: ΄΄έλα καρδούδα μ΄, άνοιξι τα πουδάριας΄...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου