Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Γύρσι του κεφάλ' τ' ανάπουδα...!!!!!

Μια φουρά ήταν ο Κώτσιους, τ' Αχιλλιέα απ' ν' Αρναία. Μόλις αγόρασι ένα κινούριου παπάκ' και είπι να πάει μέχρ΄ τουν Ταξιάρχ' να του δουκιμάσ'. Ειπιδή όμους είχι κρύου, ου Κώτσιους είπι να βαλ' του μπουφάν ανάπουδα και να του κουμπώσ' σαπίσου.
Σι μια στρουφή όμους είδι στου δρόμου μια αλπού κι έκανι να τν' απουφύγ'. Όμους, σι εικίνου του σημείου είχι ένα χαντάκ, και έπισι με του μηχανάκ' μέσα. Ο Κώτσιους χτύπσει του κεφάλι τ' και ζαλίσκει.

Για καλή τ' τύχη όμους, απού πίσου ακλουθούσι ου Μήτσιους, τ' Σαχίνα και τουν είδι να πέφτ' χαμπλά.
Σταματάει και τουν φουνάζ'
-Κώτσιουου!!! είσι καλά παλκάρι μ';
Τίπουτι ου Κότσιους...
Ζγών' τότι ου Μήτσιους βλιέπ' τουν Κώτσιου με του μπουφάν κουμπουμένου ανάπουδα και λιέει:
-Ώρε χτύπμα του καημένου του παλκάρ'... Γύρσι του κεφάλ' τ' ανάπουδα...!!!!!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου