Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Του μλάρ κι του νιρό!!

Σ' ιένα σπίτ παλιά (επι χούντας) ου πατέρας κατ' λιέει στου μ΄κρό. 

-Γιώρ! πάεινι κι δόσι του μλάρ΄λιγου νιρό γιατι μι τ΄αυτήν τ' ζιέστα θα πέσ΄χαμλά!  

Παέν' και ου μκρός στου μπηγάδ' σαπέρα και τν ώρα που σκών' τουν κβά πιρνάει ένας αστυνόμους κι ρουτάει τουν μκρό αν μπουρει να τ' δώσ' λιγου νιρό να τσουρκαλίσ'.... Ο μικρός φυσκά τ' δίν, αλλά πρίν να φύγ' ου αστυνόμους ρουτάει τουν πατέρα τ' δυνατά:

-Μπαμπάαααα!!!

-Έλα ρε Γιώρ'!!!

-Πέρασι ένας αστυνουμικός και ίπχει απ' τουν κβά...!!! Κάμ' να δόσου νιρό στου μλάρ' ή θα μας πάθ' τίπουτα; !!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου