Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ου Χαλκιδικιώτς απ΄ν Αφρική...

Ένας Χαλκιδικιώτης πάει στην Αφρική εκδρομή. Όταν γύρισε τον έπιασαν οι συγγενείς για λεπτομέρειες.
-"Και τι είδις ικεί;"
-"Είδα λιουντάρ'".
-"Τι είνι του λιουντάρ;"
-"Πως είνι του θκο μας του γαϊδούρ; Αλλά είνι κίτρινου, πιο μεγάλου, κι έχ' πουλλά μαλλιά, στου κεφάλ'."

-"Είδα ελιέφαντα"
-"Τι είνι ου ελιέφαντας;"
-"Πως είνι του θκο μας του γαδούρ; Ίδιου χρώμα, αλλά πουλύ πουλύ μιγάλα αφτιά, και στου κιφάλ' έχ' κατ' σα λάστιχου για να πίν νιρό"

Και όλα τα ζώα γίνονται σε περιγραφή, σύμφωνα με το γαϊδούρι.
-"Κι τι άλλου είδις;"
...-"Είδα κι βόα"
-"Τι είνι ου βόας;"
-"Πως είνι του θκο μας του γαδούρ όταν έχει "ουρέξεις",αλλά χουρίς του γαϊδουρ..."

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου