Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Ου Πατσιαβουράς τ' πατέρα τ'...

Ήμαν στ'τρίτ' Γυμνασίου τελευταίου θρανίου μι τουν Αγοραστό τ' Χρήστου απ'τ' Καρκάρα (Σήμαντρα). Στου μάθημα τουν Γαλλικών παίζαμι τουν Πατσιαβουρά.

Πατσιαβουράς ήταν του Τρακτέρ τ'πατέρα τ'. Ένα Deutsch μι πόσα άλουγα κι τέτοια. 

Μαρσάρζι η Αγοραστός , όργουνι, φρεζάρζι, δισκουσβάρνζι κι η Γαλλίδα του χαβάτ σ'. Αφού αγανάχτσι η γνιαίκα μι τα μαρσαρίσματα τ' Αγουραστού, τουν λιέει:
 -Αγοραστός...έξωωω!!!
Βγαίν' η Αγοραστός, βγαίνου κι γω.
-Εσυ που πας Γούτα;
-Εεεε! τι; Θα βγει του τρακτέρ κι η καρότσα θ'απομείνκ ιδώ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου