Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Η γέφυρα τσ' κουπιλούδας...

Ένα ζιυγάρ' απ' τα ζιρβουχώρια, βγαίν' πρώτ' φουρά ραντιβού! Όπους έπιρναν του απιριτίφ τς' ου σιρνικός καταλαβαίν' ούτι η ανάσα τσ' κουπέλας βρουμουκουπάει...απίστιυτα...
-Τα μάτια σ' είνι πουλύ όμουρφα. Φυσκό του χρώμα, ή φουράς φακούς;
-Δε φοράου φακούς, του φυσικό τσ' είνι.
-Κι τα μαλλιά σ' όμουρφα. Τα βαφς;
-Ε, κάνου καμιά ανταύγεια που κι που.
-Κι του χαμόγιλου σ' είνι πουλύ όμορφου. Όλα τα δόδια θκά σ' είνι;
-Όλα ικτός απού τα 3 πίσου πίσου, κι έχου κι μια γέφυρα...
-Για διε ρε κοπέλα μ', μπας και χέσκι κανιένας απού πκατ';;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου