Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Η Λιμουνιά και του εισιτήριου...

Ένα ζιυγάρ' Λουκουβίτις πήγαν για ψώνια τσ' Σαλουνίκ'! Τιλείουσαν κι πήγαν στου ΚΤΕΛ για να παρ'ν του λιφουρείου για να γυρίσ'ν στου χουριό! Αλλά τα ιευρά ήταν λίγα. Παένει η μπάρμπας κόβ' εισιτήριο μο για τουν ευατό τ', ανιβαίν' στου λιφορείου κι άφκει τ' θειάτσα απ' όξου!  Παένει στουν εισπράκτουρα κι τουν ρουτάει...
-"Μι συγχουρείτι κύριε εισπράκτουρα, να ρουτήξου κάτ' ...για τα φυτά κόβουμι εισιτήριου;"
-"Όχι κύριε" τ' λιέει εικίνους...
Γυρίζ' στ' γναίκα τ' τότι κι τσ' λιέει:
-"Άντι Λιμουνιά, ανιέβα κι ισύ"...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου